logotype

Pobretasuna eta aberastasuna hirugarren ebanjelioan

Publicado en: Jaunaren deia, nº 82-83, 91-102.
Año de Publicación: 1983